Pomôžte nám zrealizovať projekt
Pomôžte nám zrealizovať projekt

Kedy

13. augusta 2023 - 3. septembra 2023    
celý deň

KDE

O projekte

mladí ľudia odchádzajú

Napriek negativizmu a nespokojnosti je naša spoločnosť pasívna, ignorujúca a očakávajúca, že problémy spoločnosti sa vyriešia samé. Z toho vyplývajúca frustrácia, vedie k nenávisti a ciele v spoločnosti sú dlhodobo zneužívané na „byť proti“, namiesto hľadania riešení a byť „za niečo“.

To odrádza mnoho ľudí od aktívneho zapájania sa do spoločenského života, vedie k pasivite a nezáujmu zo strany mladých ľudí, ktorí radšej volia odchod, ako aktivity k zmenám.

nechceme sa len pasívne prizerať

Pripravili sme projekt, ktorým chceme mladých ľudí podnietiť k aktívnemu zapájaniu sa do spoločenského života v Detve, záujmu o dianie v krajine a podieľaní sa na zmenách v spoločnosti.

Nevieme zmeniť celý svet, ale vieme zmeniť veci okolo nás. Ak každý zmení kúsok blízko seba, zmeníme svet.

viac podrobností o projekte

a spôsob, ako nám môžete pomôcť nájdete TU

ďakujeme za podporu

Projekt Netradičnie Tradičnô
z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je
Fond na podporu umenia

Projekt moDerné mesTo
z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Projekt Netradičnie Tradičnô
je realizovaný s finančnou podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja

partneri