(ne)chcem žiť v krajine kde …
(ne)chcem žiť v krajine kde ...

Kedy

6. septembra 2023    
11:00 - 12:30

Kde

Spojená stredná škola v Detve
Štúrova 848/19, Detva, 96212

Žijeme v dobe, kde je väčšina ľudí nespokojná, spoločnosť je rozdelená, prevláda nenávisť nad dialógom a mladí ľudia krajinu opúšťajú. Napriek tomu je spoločnosť vo všeobecnosti pasívna, ignorujúca a očakávajúca, že problémy spoločnosti sa vyriešia samé. Z toho vyplýva frustrácia, vedúca k nenávisti a ciele  v spoločnosti sú dlhodobo zneužívané na „byť proti“, namiesto hľadania spôsobov, ako vytvárať a byť „za niečo“. To odrádza mnoho ľudí od aktívneho zapájania sa do spoločenského života, vedie k pasivite a nezáujmu zo strany mladých ľudí, ktorí radšej volia odchod, ako aktivity k zmenám.

Diskusia s Michalom Handzušom

Projekt OZ MUSA s názvom moDerné mesTo prináša pohľad na nezmyselnosť a kontraproduktivitu intolerancie, vyzdvihuje prínos multikultúrnosti a spolupráce pre rozvoj regiónu a otvára diskusie na aktuálne témy okolo nás.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

ďakujeme za podporu

Projekt Netradičnie Tradičnô
z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je
Fond na podporu umenia

Projekt moDerné mesTo
z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Projekt Netradičnie Tradičnô
je realizovaný s finančnou podporou
Banskobystrického samosprávneho kraja

partneri