Blog

Netradičnie Tradičnô – Letný denný výtvarný tábor pre deti

Netradičnie Tradičnô je nová séria tvorivých dielní, ktoré vám tento rok ponúkame vďaka podpore Fondu na podporu umenia a spolufinancovania mestom Detva. V rámci týchto dielní sa nám podarilo získať podporu aj na denný tábor pre deti.

Letný denný výtvarný tábor pre deti

Organizátor: Občianske združenie MUSA

Odborný lektori: Výtvarníci OZ MUSA

Forma: Denný tábor od pondelka do piatku od 8.00 do 16.00 hod.

Vek: 6 – 14 rokov

Tábor bude tento rok zameraný na celkovú detskú tvorivosť a deti si počas neho vyskúšajú rôzne techniky maľby, modelovania a iných kreatívnych činností. V poobedných hodinách budú deti spoločne tráviť čas pri hrách. V tomto roku budeme mať k dispozícii veľký stan na dvore a tak budú môcť deti tráviť väčšinu dňa vonku, bez ohľadu na počasie.

Treba si priniesť:

Dobrú náladu
Pracovné oblečenie a obuv – deti si ho budú nechávať v tábore a je treba počítať, že si ho deti ušpinia farbami
Uterák
Fľašu na vodu
Rúško (na výlety) – podľa momentálneho usmernenia ÚVZSR majú deti výnimku a nemusia nosiť rúško v tábore, ani pri výletoch do prírody. Povinné je však zatiaľ v prípade výletov a návštev verejne dostupných atrakcií. Z toho dôvodu je potrebné, aby ho mali deti k dispozícii. V prípade, že do konania tábora nastane zmena, budeme vás informovať.
Prehlásenie o bezinfekčnosti v súlade s § 4 vyhlášky č. 526/2007 Z. z. o požiadavkách na zotavovacie podujatia. U detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca event. iná fyzická osoba, ktorú k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu). Vo vyhlásení sa uvádza:
a) že dieťa nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii sa rozširuje vyhlásenie o údaje príznakov infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.,
b) v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.
Cena a platba:

Cena za tábor je 20 Eur + 35 Eur stravné

Zálohu v hodnote 20 Eur je potrebné uhradiť najneskôr do 30.6. na účet organizátora OZ MUSA Detva

IBAN: SK77 5600 0000 0051 8450 0001

Dieťa sa považuje za prihlásené po úhrade zálohy. Zvyšná cena za tábor sa uhrádza v hotovosti v deň nástupu dieťaťa do tábora vo výške 35 Eur. V prípade nenastúpenia dieťaťa do tábora sa záloha nevracia.

Termín:
06.07. – 10.07.2020

Časový harmonogram:
8.00 – 8.30 Príchod
8.30 – 12.30 Výtvarný denný program
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 16.00 Poobedné aktivity

Letný tábor popis:

Počas týždňa si deti vyskúšajú pod vedením odborníkov rôzne výtvarné techniky.

Popri tejto činnosti sa budú venovať poznávaniu výtvarného umenia a samozrejme zábave pri spoločenských hrách a na ihrisku. V poobedňajších hodinách budú deti tráviť spoločnými hrami, budú vytvárať rôzne pomôcky, ktoré následne využijú pri hrách. Počas táborov absolvujeme niekoľko výletov do blízkeho okolia podľa počasia, aby deti spoznali zaujímavosti, ktoré v Detve máme.

V cene je zabezpečený obed a pitný režim. Olovrant vo forme ovocia, resp. zdravá sladkosť (cerálne tyčinky a pod.)
V prípade potravinových alergií prosím, upozornite na ne pri prihlasovaní.

Mapa:

Prihlásiť na tvorivé dielne sa môžete na našej facebook stránke, alebo emailom musadetva@gmail.com

Podujatie Netradičnie Tradičnô z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je:

Podujatie spolufinancované z rozpočtu mesta Detva

Mohlo by sa vám tiež páčiť...