MUSA – Moderní Umeleckí Slovenskí Amatéri je skupinka výtvarníkov, sochárov, umeleckých fotografov a nadšencov umenia, ktorá sa rozhodla v roku 2017 založiť občianske združenie, aby ako komunita svojou činnosťou prispela k podpore a rozvoju amatérskeho umeleckého hnutia a amatérskeho umenia na Slovensku. Cieľom OZ MUSA je pomáhať autorom v raste pomocou odborných kurzov a workshopov a prezentovať ich diela širokej verejnosti usporadúvaním výstav a pomocou iných aktivít. Aby tento cieľ mohla splniť, dlhodobo spolupracuje s odborníkmi v oblasti umenia. Otvorením Domu umenia Arteska v Detve sa OZ MUSA otvorili dvere k ešte efektívnejšiemu napĺňaniu ich cieľa a prezentácii súčasného umenia na Slovensku. Ak sa chcete dozvedieť viac, alebo ak máte záujem byť súčasťou tejto komunity, neváhajte nás kontaktovať